Index lokalhyra 2021


 • Index oktober 2022
  1. Indexuppräkning hyra 2022

  Bashyran antas vara kr/år och anpassad till konsumentprisindex (KPI) för oktober , som är ,44 (bastalet). Oktoberindex för år är , Beräkna skillnaden mellan indextalen ,04 och , Skillnaden är positiv och uppgår till 37,6.


  Bastal index

  Indexklausul värdesäkrar lokalhyran För dig som använder Fastighetsägarnas indexklausul har värdet av konsumentprisindex för oktober månad betydelse för uttaget av nästa års hyra. Hur mycket beror bland annat på hur stor del av den avtalade hyran som är indexreglerad. Verktyg för uträkning finns hos Fastighetsägarna. Exempel.


  Index hyra 2023

  SCB har nu presenterat konsumentprisindex för oktober Konsumentprisindex (KPI) har betydelse för de lokalhyreskontrakt som använder Fastighetsägarnas indexklausul (6E eller 6F), där hyran ska justeras i förhållande till KPI-utvecklingen. Tillägget ändras den 1 januari enligt klausulen.

  Indexuppräkning hyra

  Hyresbeloppet i kontraktet! Bashyran enligt indexklausulen! Det år avtalet börjar löpa! År (oktober) som bashyran är anpassad till! År för första indexomräkning Beräkna Rensa Ta hjälp av vårt beräkningsverktyg för att beräkna hyrestillägg enligt Fastighetsägarnas indexklausul.

  Indexreglering 2023

  Den nya hyran gäller från 1 januari och aviseras i mitten av december för kvartal 1. Hur stor hyreshöjningen blir för den lokal som du hyr beror på olika variabler i ditt hyresavtal såsom bashyra, basmånad och hur stor andel av hyran som ska indexeras (oftast %).

  Index oktober 2022

 • I samarbete med Svefa sammanställer vi löpande de aktuella hyresnivåerna för lokaler i 18 utvalda orter i Sverige. Svefa erbjuder spetskompetens och kvalificerad fastighetsrådgivning inom strategi & organisation, värdering & analys, samhällsbyggnad & fastighetsutveckling, strategisk & operativ förvaltningsrådgivning, transaktioner.


 • Fastighetsägarna index 2023

  💡 För blir hyresjusteringen %, den näst högsta förändringen de senaste 10 åren var som bjöd på % ökning. Data från SCB Som grafen ovan visar så har de senaste 10 åren pendlat mellan % och +%. Tyvärr har det varit väldigt vanligt med golv i indexklausuler, det vill säga en lägsta nivå som index tillåts vara.

  Indexklausul exempel

   Indextillägg Det har troligtvis inte undgått någon att inflationen är på väg uppåt. Viktigt att veta är att inflationen mäts i index. Det svenska index som ligger till grund för de allra flesta indextillägg i hyresavtal är konsumentprisindex, KPI. Inflationen/KPI har mellan år – varit i snitt ca 1,2 procent.
 • index lokalhyra 2021