Ekvationer multiplikation


Ekvationer med bråk

Ekvationer med variabel i nämnaren. I vissa ekvationer finns variabeln i nämnaren av ett bråkuttryck. Precis som tidigare gäller det att man gör samma räkneoperationer på båda sidorna för att bevara likheten. Om vi har ekvation $$\frac{10}{x}=5$$ multiplicerar vi hela ekvationen (båda leden) med \(x\) och får att.

Ekvationer med parenteser

 • Multiplikation och division i ekvationer. I många fall måste du använda multiplikation och division för att lösa ekvationer. Kom ihåg att använda väggen och att utföra räkneoperationen.
  1. Ekvationer uppgifter

  About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features NFL Sunday Ticket Press Copyright.


 • Ekvationer med division


 • Sammanfattning av hur man löser multiplikations- och divisionsekvationer

  Multiplikation av polynom. En ekvation är ett matematiskt uttryck som innehåller ett vänsterled (VL) och ett högerled (HL). Ekvation betyder "likhet" och beskriver att två matematiska uttryck på vardera sidan om ett likhetstecken är varandras motsvarigheter.
 • ekvationer multiplikation


 • Ekvationer åk 6

   Exempel 1. Lös ekvationen $4\left (x+3\right)=\left (x+5\right)-\left (2x\right)$. Lösning. Vi börjar med att utveckla uttrycket i VL genom att multiplicera in fyran i parentesen. Både $x$:et och $3$:an ska bli fyra gånger större.


  Ekvationer med division

  Vi ska nu visa hur vi löser några olika ekvationer med hjälp av balansering. Först ska vi lösa fyra ekvationer med vart och ett av de fyra räknesätten. Sedan ska vi lösa en mer komplicerad ekvation genom att steg för steg använda två räknesätt efter varandra. Lös ekvationen. x + 5 =


  Algebra ekvationer

  Lär dig att lösa ekvationer som "4x = 20" eller "y / 3 = 7". Balansmodellen säger att vi alltid måste göra samma sak i båda leden (på båda sidor) av en ekvation för att ekvationen ska fortsätta vara sann.


 • Ekvationer med parenteser
 • Ekvation exempel

  Allmän lösning av linjära ekvationer. I det här avsnittet har vi hittills gått igenom ekvationer av första graden, det vill säga ekvationer där variabeltermen \(x\) är av graden 1, till skillnad från andragradsekvationer som innehåller minst en \(x^2\)-term. Förstagradsekvationer kallas linjära ekvationer.