Nobelstiftelsen pengar


 • Nobelstiftelsen styrelse

 • Nobelstiftelsen vd

   Varje år delar Nobelstiftelsen ut internationella priser inom fysik, kemi, fysiologi eller medicin, litteratur och fredsarbete. Prisen har ett styckvärde av 10 miljoner SEK och har ett ackumulerat värde av 50 miljoner kronor. Vid 31 december uppgick Nobelstiftelsens tillgångar till 5, miljarder SEK [ 1].

  Nobelstiftelsen ordförande

 • Hur mycket kapital har Nobelstiftelsen under förvaltning? – Det är ungefär 4,5 miljarder kronor, vilket går att jämföra med de 31 miljoner kronor som Alfred Nobel lämnade efter sig Fotnot: 31 miljoner kronor motsvarar ca 2,1 miljarder kronor i dagens penningvärde mätt med konsumentprisindex.

 • Nobelstiftelsen anställda

  Nobelstiftelsen. Årsredovisning Nobelstiftelsen. Verksamhetsberättelse Explore prizes and laureates.

  Nobelstiftelsen styrelse

  Prissummans belopp beror på hur mycket pengar Nobelstiftelsen kan dela ut varje år. Prissumman har ökat sedan talet, då prissumman var kronor (cirka 2,6 miljoner kronor idag). Från var prissumman tio miljoner kronor [ 99 ] men sänktes den med två miljoner till totalt åtta miljoner [ 7 ] för att åter höjas.
 • Nobelstiftelsen ordförande
 • Nobelstiftelsen hemsida

  The Nobel Foundation (Swedish: Nobelstiftelsen) is a private institution founded on 29 June to manage the finances and administration of the Nobel Prizes. The foundation is based on the last will of Alfred Nobel, the inventor of dynamite.

  Nobelstiftelsen jobb

  The Nobel Foundation, a private institution established in , has ultimate responsibility for fulfilling the intentions in Alfred Nobel’s will. The main mission of the Nobel Foundation is to manage Alfred Nobel’s fortune in a manner that ensures a secure financial standing for the Nobel Prize over the long term and that the prize.
 • nobelstiftelsen pengar


  1. Nobelstiftelsen kontakt

  Förmögenheten har sedan år förvaltats av Nobelstiftelsen med målet att avkastningen ska säkerställa en finansiell bas för priserna och för de oberoende prisgrupper som är utsedda att välja pristagare. Konkret har det översatts till ett mål om en real avkastning på minst 3 procent i snitt per år, med väl avvägda.

  Nobelstiftelsen stadgar

  Den fördelar sig på fyra huvud- kategorier; priserna 50 mkr (54), ersättningarna till prisgrupperna 22,2 mkr (25,4), Nobelveckan i Stockholm och Oslo 5,8 mkr (17,4) samt admi- nistration m.m. 18,6 mkr (12,4). Nobelprisen höjdes från 9 mkr till 10 mkr per pris.