Norrländsk förmjukning


 • Norrländska ord
 • Hur många talar norrländska

  Norrländsk förmjukning är inom svensk dialektologi ett fonologiskt fenomen som innebär att klusilerna /k ɡ/ (även ingående i klustret /ŋɡ/) samt klustret /sk/ palataliseras (”förmjukas”) framför främre vokaler i mitten av ord. Fenomenet liknar förmjukningen av dessa ljud i standardsvenskan i början av ord, i ord som kök och göra, men till.

  Grov norrländska

  Norrländsk förmjukning; Inuti ord framför palatal vokal blir g, k och sk till j, tj och sj. Exempel är 'myttje (mycket), slaji (slagit), fische (fiskar), skojin (skogen) och ryddjin (ryggen). Detta kallas för norrländsk förmjukning. Fenomenets sydgräns går tvärs genom Uppland, Västmanland och Värmland.
 • norrländsk förmjukning
 • Fakta om norrländska dialekten

  Norrländsk förmjukning är inom svensk dialektologi ett fonologiskt fenomen som innebär att klusilerna /k ɡ/ samt klustret /sk/ palataliseras framför främre vokaler i mitten av ord. Fenomenet liknar förmjukningen av dessa ljud i standardsvenskan i början av ord, i ord som kök och göra, men till skillnad från standardsvenskan sker förmjukningen även inuti ord, myttje.


  Norrländska dialekt

   genom att undersöka fyra markerade dialektala drag – norrländsk förmjukning, oböjd predikativ i pluralis, norrländskt som och he/hä ’det’ – utifrån de utomspråkliga variablerna geografi, ålder och kön. Undersökningen har genomförts genom att lyssna på intervjuer av.

  Norrländska mål

  Norrland dialects (Swedish: norrländska mål) is one of the six major dialect groupings of the Swedish comprises most dialects traditionally spoken in Norrland, except for those of Gästrikland and southern Hälsingland, which are usually classified as Svealand Swedish, as well as those of Härjedalen and northernmost Jämtland, which are usually classified as Norwegian.

  Norrländska historia

  Sydvästerbottniska, ibland kallat umemål[ 1] (bonnska, bonnmåle), är en norrländsk dialektgrupp med kärnområde i den södra hälften av landskapet Västerbotten. [ 2][ 3] Längs Ume- och Vindelälvens dalgångar talas också sydvästerbottniska dialekter i ett vidsträckt område i Lappland, motsvarande det historiska Ume Lappmark. [ 2].


  Norrländska ord

 • Norrländsk förmjukning S Sydjylländska T Tilljämning V Vokalbalans.
  1. Vad är typiskt för norrländska

  Vælkömmen te gruppen! Hen samles mæ som tykkje atte jamska ske vål tæla å skreve meir. Mæ sæærv på jamska. Mæ skriv på jamska. Mæ diskutér jamska.