Vem får skriva remiss för fotsjukvård


Medicinsk fotvård landstinget stockholm

  Behöver jag remiss för att få fotsjukvård? Vad kostar behandlingen? Senast uppdaterad: Redaktör: Lina Linnros, se Region Stockholm Granskare: Micael Svanström, handläggare, Enheten för allmänmedicin, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm Fotsjukvård får du för att förebygga och behandla fotskador.

Medicinsk fotvård vårdcentral

 • Vem får hantera remisser? (särskilt reglerad). För hälso- och sjukvården och tandvården. En remiss är en förfrågan i hälso- och sjukvården och tandvården om någon annan kan ta över ansvaret för en patient eller göra en viss undersökning.

  1. Medicinsk fotvård högkostnadsskydd stockholm

  Behöver jag remiss för att få fotsjukvård? För att få fotsjukvård behöver du en remiss. Remissen skrivs av en läkare, distriktssköterska eller diabetesjuksköterska som bedömer att du behöver fotsjukvård. Remissen gäller högst ett år. Du kan själv eller i samråd med den som skrivit remissen välja en mottagning som passar dig.


  1177 medicinsk fotvård

  Remiss för fotvård från läkare ska endast skrivas om det föreligger sjukdom i fötterna. Om patienten är diabetiker ska riskindelning göras enligt HÖK. Utifrån risknivån bedömning av fot- vårdsbehovet. En del patienter behöver endast utbildning för att kunna sköta sina fötter för att före- bygga sjukdom i fötterna.


 • Medicinsk fotvård kostnad


 • Medicinsk fotvård vårdcentral


 • Remiss bedömd betyder

  REMISS FOTSJUKVÅRD Samtliga avtal inom vårdvalet fotsjukvård upphör att gälla sista december Från och med 1 januari ska vårdcentralerna ansvara för fotsjukvården. Patienterna skall vända sig till den vårdcentral där de är listade om de är i behov av fotsjukvård. Vårdcentralerna kommer att ha ansvar för fotsjukvården.

  Medicinsk fotvård pensionär

  Vem får skriva remiss? Verksamhetschefen ansvarar för att det finns rutiner för hur remisser hanteras i verksam-heten. Det ska finnas dokumenterade rutiner för vem eller vilka som får skriva remisser. Det innebär till exempel att en fysioterapeut kan skriva remisser om rutinerna tillåter det.

  Medicinsk fotvård kostnad

  Remiss till medicinsk fotvård utfärdas för högst sex behandlingar per år (månadersperiod), om inte annat överenskommes med behandlande läkare. Viktigt att skriva in antalet tillfällen i remissen Färdig remiss läggs i postfack på Ugglan för vidarebefordran till behandlande fotvårdsterapeut. Indikationer för remiss.


 • vem får skriva remiss för fotsjukvård


 • Vad kostar fotvård för pensionärer

  Egenremiss. För att få komma till specialistvården behöver man ofta en remiss. En remiss kan skrivas av vårdpersonal, men du kan också skriva en remiss själv. När man skriver en remiss på egen hand kallas det för egenremiss, eller egen vårdbegäran. I denna guide har vi sammanställt allt du behöver veta om egenremiss.