Uppskov vid nybyggnation


  Preliminärt uppskov

Begär uppskov i deklarationen. Om du uppfyller förutsättningarna för att få uppskov med beskattning av vinsten, begär du uppskov när du deklarerar försäljningen. Du deklarerar försäljningen året efter det år som du och köparen skrev på köpekontraktet.

Preliminärt uppskov bygga hus

Uppskov vid bostadsbyten. Om man säljer en bostad med vinst och har köpt eller tänker köpa en ny bostad, har man i vissa fall möjlighet att skjuta upp beskattningen av hela eller delar av vinsten genom att begära uppskov. Förutsättningar för ett uppskovsbelopp För att man ska kunna medges uppskov med beskattningen av en vinst som har.


 • Ersättningsbostad uppskov
 • Uppskov vid köp av billigare bostad

  Exempel vid preliminärt uppskov: Du säljer (skriver kontrakt) på din bostad under 2021. För att göra ett slutligt uppskov måste du ha köpt en ny bostad senast 2021-12-31 som du flyttat in i senast 2022-05-02.


 • uppskov vid nybyggnation
 • Flytta med gammalt uppskov

   För att du ska kunna göra uppskov på del av den vinst du får vid försäljningen krävs att vinsten kommer från försäljning av din ursprungsbostad samt att du har förvärvat eller tänker förvärva en ersättningsbostad samt att du tänker bosätta dig i denna, 47 kap 2§ IL.

  Ersättningsbostad uppskov

  Så beräknas uppskov vid försäljning. Uppskov vid köp av dyrare bostad; Uppskov vid köp av billigare bostad; Du kan göra uppskov på delar av vinsten; Du måste uppfylla vissa krav för att få uppskov. Slutligt eller preliminärt uppskov beroende på kraven; Ska jag göra uppskov eller inte? Nackdelar med uppskov? Taket för uppskov är.


  Uppskov reavinst dödsbo

  Du kan skjuta upp din vinstskatt – så kallat uppskov. Om du säljer en bostad i samband med att du köper en ny kan du under vissa förutsättningar ansöka hos Skatteverket om att skjuta upp betalningen av hela eller delar av din vinstskatt. Detta kallas för uppskov.

  Maximalt uppskov per person

 • Förutsättningar för ett uppskovsbelopp. För att man ska kunna medges uppskov med beskattningen av en vinst som har uppkommit efter försäljning av en privatbostad, måste man uppfylla kraven på att ha innehaft en ursprungsbostad. Man måste även uppfylla kraven för att ha förvärvat eller att inom en lagstadgad tid komma att förvärva.
 • Hur mycket uppskov får man göra

  Anledningen till att det är viktigt är att ni bara kan få maximalt uppskov om ersättningsbostaden är minst lika dyr som bostaden ni sålde. Det sista kriteriet är att ni behöver flytta in och folkbokföra er i ersättningsbostaden senast den 2:a maj det andra året efter försäljningsåret.
 • Maximalt uppskov per person