Sophämtning osby kommun


 • Ögrab tömningskalender


 • Ögrab öppettider

   Avfall och återvinning. I Osby kommun sköts avfallsbehandling och återvinning av avfall från hushåll, industrier och andra verksamheter av ÖGRAB (Östra Göinge Renhållnings AB). På ÖGRABS webbplats finns information om abonnemang för sophämtning, återvinningscentraler med mera.

  Ögrab osby öppettider

  Krukans Återbruk. Vitvaror. Skåpet TaGe. Smedjebackens förskola i Sibbhult. Fritidsbanken. Återbrukscontainer. Återvinningscentralerna. Våra återvinningscentraler. Kattarp ÅVC.

  Ögrab knislinge

  Avlämnarintyg för elavfall. Återbruk. Avfallstrappan. Byggåterbruket. Krukans Återbruk. Vitvaror. Skåpet TaGe. Smedjebackens förskola i Sibbhult. Fritidsbanken.

  Ögrab tömningskalender

 • Taxorna beslutas av respektive kommunfullmäktige i våra kommuner Östra Göinge och Osby. Läs i taxorna nedan för fullständiga priser och bestämmelser som gäller ditt renhållningsabonnemang. Taxorna är uppdelade i två delar; en grundavgift samt en insamling och behandlingsavgift.


 • sophämtning osby kommun


 • Ögrab abonnemang

  Sorteringsguiden. Tänk på inför tömmning. Avfallskärlen. Slamtömning. Vanliga frågor. Tömningskalender. Tömningskalender. Sök på din adress och ladda ner tömningskalendern. Har du inte tillgång till dator eller skrivare för att själv skriva ut kalendern så kan du fylla i formuläret nedan och få den hemskickad i posten.

  Ögrab sibbhult

  Östra Göinge Renhållnings AB sköter insamling av avfall, avfallsbehandling och återvinning av avfall från hushåll, industrier och andra verksamheter i Osby och Östra Göinge kommuner. Den centrala avfallsanläggningen finns i Kattarp mellan Osby och Broby.

  Ögrab lönsboda

  Villor och fritidshus. Vi tillhandahåller hämtning genom 4-fackssystem och har två abonnemangstyper att erbjuda; helår- ochfritidsabonnemang. Som helårsabonnent har du hämtning året runt och som fritidsabonnent hämtas dina kärl mellan vecka 20 och vecka Vi erbjuder även utökat fritidsabonnemang för kr / år utöver ordinarie.


   Ögrab sortering

  Du kan ringa, besöka eller skicka e-post till kommunen. Genom kommunens växel, tel: 00, kan du bli kopplad till våra tjänstepersoner.