Svensk standard för dokumentutformning


Ss 455 12 01, utgåva 6

I stort sett alla delar av vår tillvaro berörs av standarder. Hos SIS finns nationella och internationella standarder som alla har förankrats, utvecklats och kvalitetssäkrats genom SIS standardiseringsprocess. Standarderna är framtagna inom en rad olika branscher och områden.


Brevmall word

 • Köp en standard. Förköpta standarder; Standarder från hela världen; Prenumerera på standarder. Detta är SIS Abonnemang; Vad kostar det? Jobba effektivt med standarder; Prova SIS Abonnemang; Standardförslag på remiss; Standarder per område; Verksamhetsutveckling. Ledningssystem; Standarder för kommuner; Certifiering; Validering och.


  1. Avstånd mellan telestativ

  Denna del av SS-ISO - gäller hantering av dokument, oavsett format eller media, skapade eller mottagna i verksamhet som bedrivs av offentlig eller privat organisation, eller av person vars uppgift är att skapa och förvara dokument; - ger vägledning för hur man fastställer organisationens ansvar för dokument samt ansvar för.

  Affärsbrev mall

   Svenska institutet för standarder, SIS: : Typ: Ideell förening: Huvudkontor: Stockholm, Sverige: Nyckelpersoner: Annika Andreasen VD: Bransch: Standard och standardisering: Antal anställda: () 1: Historik; Grundat: Ekonomi; Omsättning: miljoner kronor () 1: Övrigt; Webbplats: Fotnoter: 1 Information.

  Den andra uppgiften handlade om

  Svensk standard. Svensk standard är en standard som fastställs av någon av de tre organisationerna Svenska institutet för standarder, SIS, SEK Svensk Elstandard och ITS, Informationstekniska standardiseringen som är usedda av regeringen att vara av staten erkända svenska standardiseringsorgan, vart och ett inom sitt ansvarsområde.

  Å andra sidan skrivs

  Information och layout. Dokumentutformning. Hur skall ett lättläst dokument se ut? Det handlar inte bara om vad du skriver utan också hur lättläst ditt dokument är. När du skriver skall arbetet ske rationellt och dokumentet skall gå snabbt att läsa. Här ger vi dig tips om hur du skriver tilltalande, lättlästa texter.


 • svensk standard för dokumentutformning
 • Dokumentexemplen är normerande till innehåll

  Svensk standard för dokumentutformning. SIS utvecklar en massa olika standarder för olika saker. Bl.a. dokumentstandarder. Syftet med den här standarden är att affärsdokument ska ha ungefär samma uppställning, så att likartade uppgifter återfinns på samma ställe i dokumentet.


  Ska du skriva affärsbrev finns

  Myndigheternas skrivregler (pdf) Boken innehåller bland annat kapitel om att skriva klarspråk, att skriva för webben och hur man arbetar med text och form. I egna kapitel tas också vanliga språkfrågor upp som stavning, avstavning, böjning, ordbildning, stor och liten bokstav, förkortningar, skiljetecken, hop- och särskrivning och.
 • Den andra uppgiften handlade om
 • Brevmall word