Regler för hund i hundgård


Hunddagis regler jordbruksverket

Det går bra att ha din hund i hundgård när du jobbar men det krävs att förutsättningarna är de rätta. Hundgården måste också uppfylla de krav som lagen ställer. Först och främst ska hunden vara van vid ensamheten. Som hundägare bör du vara uppmärksam på hur din hund beter sig när du lämnar den ensam.

 • Hundar i hundgård dygnet runt
 • Hund lagar och regler

  Jordbruksverkethar strikta regler när det kommer till att lämna en hund ensam. Enligt deras riktlinjer, får en hund inte lämnas ensam för en längre period utan tillräcklig tillsyn. Det betyder att du, som ägare, måste se till att hunden får det den behöver– fysisk aktivitet, mental stimulans, mat, vatten och sällskap.

   Hund i hundgård på vintern

  Alla hundar behöver daglig motion och ska vara utomhus varje dag. Du bör rasta din hund minst var 6:e timme dagtid. Valpar och äldre hundar bör du rasta oftare. Om din hund är i en rastgård hela dagen ska du rasta den på en annan plats för att den ska få komma utanför rastgården åtminstone 1 gång per dag.

  Hundar i hundgård dygnet runt

 • Regler, riktlinjer och lagar. Som hundägare har du ett stort ansvar för din hund, men också ett ansvar gentemot omgivningen och för samhället i stort. Det finns flera lagar du måste känna till, till exempel lagen om tillsyn av hund, djurskyddslagen och jaktlagen.

 • Jordbruksverket nya regler hund

  Lagar och regler. Det finns alla möjliga olika hundgårdar vilket innebär att du kan skapa den rätta för din hund. Det finns dock några saker som gäller, enligt Jordbruksverkets föreskrifter, när du vill låta din hund vistas i en rastgård/hundgård. Hunden bör ha tillgång till ett utrymme inomhus, en plats som skyddar mot.


  Djurskyddslagen hund ensam

  Hundkoja i hundgård. Det ska finnas en hundkoja i hundgården och den måste vara isolerad och väl ventilerad. Den ska skydda hunden mot blåst, solsken, regn, snö och kyla. Det ska gärna finnas ett vindfånt eller vindsluss till kojan så det inte kan blåsa rakt in i den.


 • regler för hund i hundgård


 • Länsstyrelsen regler hunddagis

  Hundkoja regler. För att en hund ska kunna vara ute i sin hundgård under en dag behövs ju någon form av skydd från väder och vind. För det mesta bygger man då en hundkoja. En hundkoja ska vara isolerad och väl ventilerad. Den ska skydda mot blåst, direkt solsken, nederbörd, kyla och fukt.

  Rastgård hund

   Hundar. Regler om att sköta om hundar, bland annat rastning, foder, utrymmen, valpar, avel, operativa ingrepp, avlivning, tillstånd och tävlingar. Så ska din hund vara märkt och registrerad. I vissa fall måste anläggningar där du har hundar registreras. Smittor, sjukdomar och hygienregler.
 • Jordbruksverket nya regler hund