Lag för ekonomiska föreningar


Lag (2018:672) om ekonomiska föreningar

Lag () om ekonomiska föreningar SFS nr: Departement/myndighet: Justitiedepartementet L1 Utfärdad: Ändrad: t.o.m. SFS Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet) Innehåll: 1 kap. Inledande bestämmelser 2 kap. Bildande av en ekonomisk förening 3 kap. Föreningens stadgar 4 kap.

Ekonomisk förening exempel

 • Lag () om ekonomiska föreningar Departement Justitiedepartementet L1 Utfärdad Ändring införd SFS i lydelse enligt SFS
 • Stadgar ekonomisk förening

   SFS nr: Departement/myndighet: Justitiedepartementet L1 Utfärdad: ÄndradUpphävd: Författningen har upphävts genom: SFS Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)Källa: Fulltext (Regeringskansliet) Innehåll: 1 kap. Inledande bestämmelser 2 kap. Bildandet av en ekonomisk förening 3 kap.


  Bolagsverket ekonomisk förening

  1) om ekonomiska föreningar ska fortfarande gälla för sådana föreningar som består den 1 juli och vars medlemmar då har personligt ansvar. 27 § Om en förenings stadgar saknar bestämmelser om hur föreningens tillgångar ska fördelas när den upplöses, ska bestämmelserna om detta i lagen ( s. 1) om ekonomiska föreningar.

  Lag om ekonomiska föreningar förkortning

  Lag om införande av lagen () om ekonomiska föreningar Utfärdad den Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande. SFS Publicerad den 7 juni Tidpunkt för ikraftträdande § Lagen () om ekonomiska föreningar och denna lag träder i kraft den 1 juli

  Lagen om ekonomiska föreningar bostadsrättsförening

  1 kap. § Denna lag innehåller bestämmelser om ekonomiska föreningar. Bestämmelserna avser bildande av en ekonomisk förening (2 kap.), föreningens stadgar (3 kap.), medlemmar i föreningen (4 kap.), medlemsförteckning (5 kap.), föreningsstämma (6 kap.), föreningens ledning (7 kap.), revision (8 kap.), särskild granskning (9 kap.).

  Lag om ekonomiska föreningar 1987

  ”Lagen om ekonomiska föreningar” trädde i kraft 1 juli och ersatte den tidigare lagen om ekonomiska föreningar. Lagen kallas ofta för föreningslagen och är den lag som definierar och reglerar ekonomiska föreningar. Syftet med ekonomiska föreningar är att ta tillvara medlemmarnas ekonomiska intressen, det vill säga få ta del.


 • Ekonomisk förening exempel

  1. Ekonomisk förening styrelse

  13 § Den upphävda lagen () om ekonomiska föreningar gäller fortfarande för en föreningsstämmas beslut om arvode eller annan ersättning till styrelseledamöter som fattas senast den 30 juni Om ett sådant beslut strider mot 7 kap. 26 § lagen () om ekonomiska föreningar, gäller det längst till och med den


 • lag för ekonomiska föreningar