Avdrag resekostnader bil


  Milersättning 2023

Välj det transportmedel som du reser med till och från arbetet. Resor med bil, motorcykel eller mopedbil. Kollektivtrafik. Annat transportmedel. Beräkna ditt reseavdrag. Deklarera ditt reseavdrag. Så påverkar avdraget din skatt. Spara underlag. 0771-567 567.

Avdrag resor till jobbet 2023

Den 1 januari 2023 ändrades schablonbeloppen gällande avdrag för tjänsteresor med egen bil eller förmånsbil (prop. 2022/23:18). Egen bil Vid körning med egen bil i tjänsten medges avdrag med 25 kr per mil (12 kap. 5 § första stycket IL).


 • Reseersättning bil


 • Milersättning egen bil

   Tur-returresan är ungefär 80 km dagligen. Markku kan avdra kostnaderna för resorna mellan hemmet och arbetsplatsen enligt användningen av egen bil. Under året har han vanligtvis en månads semester, och därför beräknas avdraget för 11 månader. Det finns i genomsnitt 22 arbetsdagar i månaden.

  Reseavdrag deklaration 2023

  2021. 2020. 2019. Tidigare. En anställd har rätt till avdrag för resekostnader och ökade levnadskostnader vid tjänsteresor, d.v.s. resor som arbetsgivaren har beordrat den anställda att göra för att arbeta för arbetsgivarens räkning på annan plats än den ordinarie arbetsplatsen.
 • avdrag resekostnader bil
 • Reseavdrag hur mycket får man tillbaka

  För en laddhybridbil som kan drivas både med el och med diesel får du avdrag med 9,50 kronor per mil Avdrag för resor med bil inkomstår 2023 (Deklarationen 2024) 25 kronor per mil för resor med egen bil; 12 kronor per mil för resor med förmånsbil förutom förmånsbil som drivs helt med el.

  Reseavdrag 2023 skatteverket

  Från resekostnaderna dras först av självriskandelen. Självrisken är 750 euro år 2023 (och 2022). Efter självriskandelen får resekostnader dras av till ett belopp på högst 8 400 euro år 2022 (och 2023). Du får alltså fullt avdrag år 2022 om dina resekostnader sammanlagt är minst 9 150 euro.

  Reseersättning bil

 • Avdraget för arbetsresa med egen bil är 0,30 euro/km i beskattningen för 2022. Om du har gjort resorna med en s.k. bruksförmånsbil, dvs. en tjänstebil för vilken du själv betalar åtminstone bränslet, är avdraget 0,10 euro/km för år 2022 (för år 2023 är avdraget 0,14 euro/km).
 • Milersättning skatteverket 2023

  Resekostnader i samband med tjänsteresor medges enligt schablon när man gör resan med bil, motorcykel och mopedbil. I övriga fall medges avdrag med faktiska kostnader. När man kör bil i tjänsten medges avdrag med schablonbelopp. Avdragsschablonen gäller även för resor med bil i tjänsten som görs helt eller delvis utanför Sveriges.