Miljöutsläpp per land


 • Konsumtionsbaserade utsläpp per capita kina


 • Konsumtionsbaserade utsläpp per capita kina

 • För 2021 ligger Sveriges utsläpp på cirka 3,8 ton per person medan de genomsnittliga utsläppen i världen ligger på 4,8 ton per person. Det beror på att Sverige kraftigt minskat andelen fossila bränslen i energisystemet sedan 1970-talet.
 • miljöutsläpp per land

 • Sverige koldioxidutsläpp per capita

  Koldioxid (CO2) är en livsnödvändig gas i atmosfären som ingår i kolkretsloppet. Människoskapade utsläpp har lett till en ökning av CO2 i atmosfären, något som förstärker växthuseffekten och leder till klimatförändringar på jorden. Därför är CO2 utsläpp något man vill reducera.
 • Sveriges utsläpp i procent globalt


 • Sveriges utsläpp i procent globalt

  Indikatorn visar utsläppet av koldioxid per invånare. Källa: World Bank/ Carbon Dioxide Information Analysis Center. Land. Ton CO2 per invånare (2020) Qatar. 31.73. Bahrain. 21.98. Brunei.

  Utsläpp per capita sverige kina

   Artiklar Om statistiken Dokumentation Fördjupad information Kontakt Kontaktuppgifter Nyckeltal för Sverige Konsumtionsutsläpp/capita 8,4 ton CO2-ekvivalenter Referenstid: 2021 Konsumtionsutsläpp 88 miljonter ton CO2-ekvivalenter Referenstid: 2021 Förändring av produktionsutsläpp 0,2 %.

   Co2 utsläpp världen

  Sveriges territoriella utsläpp av växthusgaser (utsläpp som uppstår inom Sveriges gränser) var 47,9 miljoner ton koldioxidekvivalenter år 2021. Det motsvarar en ökning om 3,4 procent jämfört med 2020. Utsläppen är dock inte tillbaka på samma nivå som innan covid-19-pandemin, utan var cirka 2,8 miljoner ton lägre än 2019.

  Co2 utsläpp per land

  Carbon dioxide emissions are the primary driver of global climate change. It’s widely recognised that to avoid the worst impacts of climate change, the world needs to urgently reduce emissions. But, how this responsibility is shared between regions, countries, and individuals has been an endless point of contention in international discussions.

  CO2-utsläpp2020

  The data only consider carbon dioxide emissions from the burning of fossil fuels and cement manufacture, but not emissions from land use, land-use change and forestry. Emissions from international shipping or bunker fuels are also not included in national figures, which can make a large difference for small countries with important ports. When.

  Koldioxidutsläpp världens länder

  seminarie seminarium miljöekonomi l0010n hållbar utveckling poäng) vårterminen 2017 obs: använd snygga och pedagogiska (för dokumentkamera) synnerhet till.