Bygglov uterum lund


  Lunds kommun bygglov växthus

Inom detaljplanerat område kan ett uterum räknas som olika byggnadstyper, exempelvis friggebod eller attefallssbyggnad. Det är byggnadstypen som avgör vilka regler som gäller. Om ditt uterum inte kan klassas som attefallsbyggnad eller friggebod krävs bygglov.

Bygglovshandlingar lunds kommun

 • Påverka ett beslut om bygglov Som sakägare eller sökande har du även möjlighet att överklaga ett fattat beslut. Riskbedömning, kontrollplan och kontrollansvarig.

 • Kostnad bygglov lunds kommun

  Mer information om kulturhistoriska byggnader och miljöer. Om inte alla punkter stämmer behöver du kontakta bygglovsavdelningen för en bedömning om din planerade altan är bygglovspliktig. Boverkets webbplats med information om altaner, uteplatser och uterum.
 • Lunds kommun bygglov logga in
 • Lunds kommun bygglov logga in

  Vill du bygga ett plank? Eller kanske byta ut fönstren? Har du planer på att bygga ut hemma? Börja då här, bygglovsguiderna berättar när du kan bygga utan tillstånd och när du måste söka bygglov.

  Beviljade bygglov lund

   Ritningar och handlingar till bygglov. För att vi ska kunna handlägga din ansökan behöver du skicka in flera bilagor. Om din ansökan inte är komplett ifylld eller om dina ritningar inte är fackmässigt utförda kommer vi be dig komplettera din ansökan. Om du är osäker på vad din ritning ska innehålla kan du ta hjälp av våra.

  Detaljplan lund

  Mina avslutade byggärenden. Ibland hinner vi inte med och då kan ett ärende som klart ligga kvar som pågående i vårt system även om det egentligen är avslutat. Ser du inte ärendet här hittar du det i e-tjänsten "Se och komplettera mitt byggärende". Uppdaterad: Hjälpte informationen på denna sida dig?.

  Bygganmälan lunds kommun

  En komplementbyggnad kan vara flera olika typer av byggnader, till exempel ett fristående uthus, garage, växthus, bastu, eller andra mindre fristående byggnader. Om du ska bygga nytt, bygga om eller bygga till ett komplementhus behöver du söka bygglov, men klassas din planerade byggnad som friggebod eller attefallshus gäller andra regler.


  Bygglov solceller lund

  Ett uterum är en mindre och enklare tillbyggnad vars väggar och tak ofta helt eller delvis består av glas. Du behöver normalt sett ansöka om bygglov för uterum om du ska: göra en tillbyggnad i form av ett uterum. sätta upp väggar eller glasa in under ett befintligt skärmtak som har uppförts med stöd av ett beslut om bygglov.

 • bygglov uterum lund
 • Bygglovshandlingar lunds kommun