Checklista barnrätt


Barnets bästa bedömning

Denna checklista är ett stöd för er som arbetar på myndigheter, i regioner och kommuner med frågor som på olika sätt rör barn. Syftet med checklistan är att ni ska kunna inkludera fler barn i ert barnrättsarbete. Barn berörs inom samhällets alla delar och områden. Frågor som rör barn kan finnas i alla delar av en.


Skr barnkonventionen

Del 2: Vägledande checklistor för ett barnrättsperspektiv på inom- och utomhusmiljöer inom hälso- och sjukvården. En sammanställning från SKR:s nätverk för att stärka barnets rättigheter i regionernas arbete. Helén Steglind Larsson, barnrättsstrateg, Region Västmanland Maria Norlin, folkhälsostrateg med ansvar för.
 • Barnrättsstrateg malmö
 • checklista barnrätt
  1. Barnkonsekvensanalys boverket

  Checklista för ett inkluderande barnrättsarbete. För myndigheter, regioner och kommuner. Prata med barn och unga. Metoder för att ta med barn och unga med.

  Skr barnets rättigheter

  För att leva upp till barnkonventionen ska en prövning av barnets bästa göras inför varje åtgärd som berör barn, direkt eller indirekt. I Barnombudsmannens metodstöd går du igenom de delar som behöver ingå och beskrivas i en strukturerad prövning av barnets bästa. Barnombudsmannens metodstöd hjälper kommuner, regioner.

  Är barnkonventionen svensk lag

  Checklista för ett inkluderande barnrättsarbete (Myndigheten för delaktighet) Mall för Barnkonsekvensanalys med vägledning: verktyg för att omsätta barnkonventionen i praktiken och synliggöra barnets bästa i frågor som gäller barn och unga.

  Barnrättsstrateg malmö

 • Checklista: Kom igång med ett hållbart barnrättsarbete i fyra steg Mänskliga rättigheter Den här checklistan kan hjälpa dig och din organisation att synliggöra barn med funktionsnedsättning i uppdrag som berör barn. Se hur det går för er, när ni steg för steg gör ert barnrättsarbete mer hållbart.

 • Skr prövning av barnets bästa

   I podcasten Snacka om barnrätt från Länsstyrelsen i Stockholm samtalar barnrättsjuristen Dona Hariri med spännande personer som arbetar med barns rättigheter på olika sätt. Du hittar den där poddar publiceras.


  Kurs barnrätt

  webbsidor, en checklista,”Webbkurs om hållbart barnrättsarbete – så kan vi inkludera fer” och den här handledningen med tillhörande presentationsmaterial. Webbkursen består av två delar. I den första får du lära dig vad ett hållbart barnrättsarbete är och hur det bidrar till ett samhälle där fer kan vara delaktiga.