Språkinriktat arbetssätt


Språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen

Huller om buller meningar år 1. För att göra eleverna uppmärksamma på hur en mening är uppbyggd med stor bokstav och punkt, samt rätt ordföljd, är ett bra tips att laborera med huller-om-buller meningar. Först skrev jag en mening på tavlan i fel ordning och eleverna fick två och två studera den och säga vad som var knasigt.

Arbeta språkutvecklande i skolan

Etiketter: Forskning och litteratur, Språkinriktat arbetssätt, Svenska som andraspråk. Inga kommentarer: Skicka en kommentar. Senaste inlägg Äldre inlägg Startsida.

Språkutvecklande undervisning

Etiketter: Genrepedagogik, Språkinriktat arbetssätt, Svenska som andraspråk. torsdag 7 april Jag rymmer! - programmet Lässugen från UR.

Språkutvecklande arbetssätt skolverket

 • Sen startade vi dagens lektion som handlade om att vi nu skulle skriva individuella återberättande texter. (Fas 4 i cirkelmodellen.)Vi gjorde först en mindmap på whiteboarden för att friska upp minnet om denna vecka, och eleverna fick berätta vad de har gjort, både i skolan och på fritiden.
 • Språkmål

  Cirkelmodellen och Rödluvan. Jag var på en inspirerande föreläsning om Språkutvecklande arbetssätt och genrepedagogik. Tiia Ojala hette föreläsaren och hon har också en blogg som heter Hon pratade b la om hur hon arbetat efter cirkelmodellen och gick igenom de olika genrerna som vi enligt Lgr 11 ska undervisa i.

  Språkutvecklande arbetssätt övningar

  Textsamtal och metoden tänka-högt. Ett textsamtal innebär bland annat att ha mycket interaktion i klassrummet, att man packar upp en text och adderar egna erfarenheter, relaterar till annan text eller kunskap i ämnet och att man förklarar nya ord och begrepp. Egentligen är detta grunden för all pedagogik när man vill gå till botten med.
 • Språkutvecklande arbetssätt skolverket
 • Språkutvecklande arbetssätt i förskolan

   Syftet har varit att ta fram en gemensam vägledning med forskning, strategier och arbetssätt för ett språkutvecklande arbetssätt och en tillgänglig lärmiljö för alla. På måndag 28/10 ska vi presentera den på vår kompetensutvecklingsdag.


   Spsm språkstörning moment 4

  Etiketter: Språkinriktat arbetssätt, Svenska som andraspråk. Inga kommentarer: Skicka en kommentar. Senaste inlägg Äldre inlägg Startsida.

 • språkinriktat arbetssätt