Vanliga skalbaggar inomhus


Fuktbaggar inomhus

Det som förenar alla skalbaggar är att den främre delen av kroppen täcks av en halssköld och att täckvingarna möts på ryggen. Vissa arter av skalbaggar är skadedjur eftersom de förtär virke, spannmål, organiska produkter eller matvaror.

Liten svart skalbagge inomhus

  Bekämpa skalbaggar med fällor, Trinol, RTU, A-tox, Aquapy, insektspuder och mycket mera - alla effektiva medel mot skalbaggar på en och samma plats. Skalbaggar inomhus eller i trädgården? Se vårt stora urval av medel för bekämpning av skalbaggar.

Skalbagge inomhus svart

 • De flesta vet hur en skalbagge ser ut, men utseendet kan växla mer än man tror. De (oftast) hårda täckvingarna ger skalbaggarna sitt utseende. Några arter är långsträckta och nästan linjesmala. Andra är runda som halvklot till formen eller skivlikt utplattade.

 • Insekter inomhus bilder

  Skalbaggar på besök inomhus. En änger i släktet Anthrenus, av vilka vi har 5 olika arter i Sverige. Inomhus är bland annat museiängern, Anthrenus museorum, vanlig. Bilden skickades in av Emma Nordström.

   Liten brun skalbagge inomhus

  Lätt angripna varor kan också värmebehandlas eller frysas, se ovan. Fläskängern är en skalbagge som inomhus är ett skadedjur, medan utomhus ses som en tillgång och renhållare. Läs mer om Fläskänger hos Anticimex!.


 • vanliga skalbaggar inomhus


 • Stor skalbagge inomhus

  Skalbaggar är den största av insektordningen och påträffas i de flesta miljöer. I Sverige finns 4 500 beskrivna arter. Skalbaggar kan hittas under bark, i spillning, i blommor, i kadaver, i svamp, i markvegetation, i träd eller i mjölet i ditt skafferi. Arternas val av föda varierar stort.

  Svenska skalbaggar bilder

  Skalbaggar man ofta träffar på är bl a den vanliga 7-prickiga nyckelpigan, tordyveln (ingen skogsstig utan en tordyvel på vandring) och de olika flugbaggarna som gärna håller till på blommor. Skalbaggar som kan dyka upp inomhus är bl.a ängrar (pälsängrar och fläskängrar m.fl.), mjölbaggar och en och annan tjuvbagge.


 • Skalbagge inomhus svart

 • Små flygande insekter inomhus

  Svarta, bruna, vita eller silvriga, ålandes fram, hoppande eller med vingar – krypen kan se ut på många olika sätt. Vissa kan göra stor skada men de flesta är om än äckliga, trots allt ofarliga. För att hjälpa dig identifiera krypen och ta reda på hur du blir av med dem, har vi samlat åtta olika typer av insekter som kan dyka upp.
 • Stor skalbagge inomhus