Segelklaffar vad betyder


 • segelklaffar vad betyder


 • Vad är blodtryck

  Segelklaff. Genomskärning av hjärtat som visar mitralisklaffen mellan vänstra förmak, överst, och kammare. Segelklaffarna även kallade atrioventrikulärklaffarna, [ 1] sitter mellan förmaken och kammaren i båda halvorna av hjärtat. De kallas segelklaffar eftersom de liknar tunna segel och när hjärtat dras ihop gör seglen.

   Sinusknutan

  Klaffarna mellan förmak och kammare kallas för segelklaffar. De består av segelliknande flikar, som sitter fästade vid hålets kanter. När hjärtat drar ihop sig pressas segelklaffarna ihop och förhindrar att blodet strömmar tillbaka till förmaket.

  Lungartär

  Hjärtklaff. Genomskärning av hjärtat som visar mitralisklaffen mellan vänster förmak, överst, och kammare. Hjärtklaffar möjliggör styrning av blodet åt rätt håll i hjärtrummen. Mellan förmaken och kamrarna finns segelklaffarna (atrioventrikulärklaffar), och mellan kamrarna och artärerna sitter fickklaffarna (semilunarklaffar).


  Hjärtats klaffar

  segelklaffar, klaffar mellan hjärtats förmak och kamrar. Se hjärta (Hjärtklaffarna).


  Lungklaff

  Klaffsystem. Genomskärning av hjärtat som visar mitralisklaffen mellan vänstra förmak, överst, och kammare. I människokroppen finns det fyra olika sorters klaffar: fickklaffar och segelklaffar i hjärtat, samt venklaffar och lymfklaffar i vener respektive lymfkärl.

  Hjärtats fyra klaffar

   Segelklaffarna är de hjärtklaffar som finns mellan hjärtats förmak (atrium) och kammare (ventrikel). Dessa kallas även för atrioventrikulärklaffar (AV-klaffar). Dessa klaffar tillåter således blodet att flöda från förmak till kammare och hindrar blodet från att flöda i den motsatta riktningen.

  Valva tricuspidalis

  Segelklaffarna även kallade atrioventrikulärklaffarna, sitter mellan förmaken och kammaren i båda halvorna av hjärtat. De kallas segelklaffar eftersom de liknar tunna segel och när hjärtat dras ihop gör seglen så de blir täta.
 • Pulmonalisklaffen


 • Pulmonalisklaffen

 • Fickklaff. Video av en aortaklaffs rörelse på en levande gris. Fickklaffar (semilunarklaffar) finns på två ställen i hjärtat, aortaklaffen och pulmonalisklaffen. De är placerade mellan hjärtats kammare och artärerna. I hjärtat finns det även segelklaffar.