Undervisning om vatten kretslopp


Hur renar man vatten

Syftet med serien är att lära sig om vattnets kretslopp och om vattnets olika egenskaper och användningsområden. Men också att ge kunskap om vattnets olika former - fast, flytande och gas, samt övergångarna däremellan.

Fosforns kretslopp förklaring

Barns lärande. Syftet med att väcka barnens intresse och nyfikenhet kring vattnets tre former och kretslopp är att de ska kunna leka, ut- forska och experimentera med det. Barnen får möjlighet att ut- veckla sitt tänkande och sin begreppsbildning kring ämnet.
 • Fosforns kretslopp


 • Var kommer vattnet ifrån

  Vattnets kretslopp. Såhär cirkulerar vattnet i naturen: Avdunstning från hav, mark, växter och djur (evapotranspiration). Kondensering i moln. Nederbörd över land. Ytvatten rinner ner i havet. Nederbörden rinner ner till grundvatten, ut i havet.

  Fosforns kretslopp

 • Snabbkoll - lätt version - ukrainska · Om kvävets kretslopp och vad det betyder för växter och djur.

 • undervisning om vatten kretslopp
 • Frågor om vattnets kretslopp

   70% av jordens yta är vatten. Här lär vi mer om vatten och vattnets kretslopp. Vad är sötvatten? Hur bildas grundvatten? Kluriga begrepp förklaras på lite lättare svenska med repetition i slutet. Ämnesord: Atmosfären, Geofysik, Glaciärer, Grundvatten, Hydrologi, Naturvetenskap, Sötvatten, Vatten, Vattenförsörjning, Vattnets kretslopp.

   Artkonkurrens

  Vattnets kretslopp, The natural water cycle, Swedish. Detta diagram visar den naturliga vattencykeln och försummar människans inflytande. Sources/Usage: Public Domain.


  Vatten fakta

  Nedan kan du se ett av de viktigaste kretsloppen på jorden, vattnets kretslopp. Vattnet är som du kan se nedan i ständig rörelse, och denna transport drivs av solen. Solen värmer hav och mark och får därmed vattnet att avdunsta. När vattenångan stiger upp och kyls ner bildar den moln.

  Vatten rening

  Syftet är att visa hur vattnet i naturen ständigt rör sig i ett kretslopp. Vatten dunstar från växterna och stiger upp i burken. När vattenångan nuddar glaset kyls den ner och rinner ner längs kanterna. Då kan växterna ta upp det igen i sina rötter.
 • Vatten rening