Nedstämdhet efter barn


Förlossningsdepression symtom

Den här artikeln handlar om nedstämdhet hos vuxna. Gäller det barn som mår psykiskt dåligt kan du läsa mer här. Du som är 13 till 25 år kan läsa mer om nedstämdhet på UMO.se.

Förlossningsdepression långt efter förlossning

Nedstämdhet och depression hos barn under sex år är mycket ovanligt och då i regel en konsekvens av allvarlig omsorgssvikt, bristande föräldrastöd och/eller en svår social eller psykologisk situation i familjen. Dessa barn ska alltid behandlas på specialistnivån BUP.

Förlossningsdepression test

Ett barn kan ha fått en depression om hen har ett eller flera av dessa symtom i mer än två veckor: Är nedstämd eller ledsen. Är trött och energilös på ett sätt som inte går att vila bort.


Förlossningsdepression efter 4 månader

Nedstämdhet går nästan alltid över av sig själv. Det är vanligt och inte farligt. Det kan vara skönt att veta om du mår jättedåligt. Det brukar kännas lättare om du berättar om hur du mår. Du kan också få hjälp och stöd från andra om de vet att du mår dåligt.
 • Förlossningsdepression efter 4 månader
 • nedstämdhet efter barn
 • Postpartum depression behandling
 • Postpartum depression behandling

 • Lätt nedstämdhet (eller så kallad baby blues) efter förlossningen är mycket vanligt och är övergående. För en del kvinnor utvecklas nedstämdheten till en depression, så kallad förlossningsdepression. Ju tidigare du söker hjälp, desto fortare kan du må bättre igen!.

  1. Ångest efter förlossning familjeliv

  Barn och äldre upplever ofta nedstämdhet på olika sätt. Bland äldre är det vanligt att vara nedstämd på grund av ensamhet medan barn kan ha svårt att förstå och hantera alla krav från omgivningen. Nyblivna föräldrar kan också känna nedstämdhet efter förlossningen, som en naturlig del av processen det är att få ett.


  Gravid depression test

  Depression i samband med att du får barn. Det är vanligt att känna starka känslor under graviditeten eller när du nyss har blivit förälder. En del blir nedstämda. Andra får en depression. Vid en depression mår du dåligt under en längre tid. Då kan du behöva behandling.

  Förlossningsdepression efter 7 månader

   Granskad av: Depression kännetecknas av långvarig nedstämdhet och ett minskat intresse för saker du brukar tycka om. Sömnstörningar, energilöshet och en känsla av hopplöshet är andra vanliga symptom. En depression kan utvecklas efter svåra livshändelser eller motgångar, men ibland finns ingen självklar förklaring.