Hur upplever barn med hörselnedsättning buller på skolgården


För barn och ungdomar med hörselnedsättning

Cirka 90 procent av alla elever med hörselnedsättning går inkluderade i kommunala eller fristående skolor. De måste från dag 1 hantera konsekvenserna av sin hörselnedsättning i ett sammanhang där fungerande kommunikation är nödvändigt för att man ska kunna tillgodogöra sig undervisningen.

Många studier visar även

Innehållet gäller Kronoberg Till dig som har barn och ungdomar upp till 18 år med hörselnedsättning och dövhet, eller både och eller hörselnedsättning och dövhet i kombination med annat funktionshinder.


  Höga ljudnivåer och buller skapar

Barn och ungdomar med hörselnedsättning löper också en större risk att bli utsatta för våldsamma former av mobbning och trakassering från sina normalhörande klasskamrater. I sin intervjustudie av två australienska högstadieelever med hörselnedsättning fann Loeser (2010) att personer på skolgården som avvek från.

Man har sett att barn

 • Vissa barn som klarar hörseltestet visar ändå tecken på hörselnedsättning när de blir äldre. 1,1 miljarder människor i åldern 12–35 riskerar att drabbas av hörselnedsättning på grund av bullerexponering under fritiden och 12,5 % får permanenta hörselskador.
 • Hur hanterar barn bullriga miljöer och

  Förutsättningarna för lärande hos barn och elever1 med hörselnedsättning behöver utvecklas så att de ges en likvärdig utbildning. I undervisningen av barn med hörselnedsättning har vi upptäckt skillnader i förutsättningar vilket även kan uttryckas vara skillnaden mellan graden av skicklighet hos pedagogen.
 • Man har sett att barn
 • Även situationen vid vilken bullret

  I samråd med föräldrarna kan er skolsköterska eller skolläkare skriva en remiss till oss. Barns hörsel spelar en avgörande roll för barnets tal- och språkutveckling. Redan från nyföddhetsperioden kan vi utföra olika hörselundersökningar för att avgöra hur barn hör. När vi vet att det finns en hörselnedsättning provar vi ut hjälpmedel.

  Avsnittet Att påverka beteendentar

   Vid en hörselnedsättning påverkas förmågan att uppfatta ljud. En hörselskada kan sitta på olika ställen i örat. Vilken del av örat som är skadad är avgörande för hur en person upplever hörselnedsättningen och hur den kan behandlas. Orsaken till en hörselnedsättning är oftast buller och åldersförändringar.
 • hur upplever barn med hörselnedsättning buller på skolgården

 • Merikartano- enheten har inriktat
 • Merikartano- enheten har inriktat

  Syftet med studien är att undersöka hur skolgårdarna är utformade och vad de har att erbjuda eleverna. Vi vill även få elevernas synpunkter på skolgården då vi anser att det är angeläget att ta till sig av elevernas synpunkter och önskemål vad gäller skolgårdsmiljön. 2.2. Frågeställningar Hur upplever eleverna sin.