Inflationen är låg


 • Inflation sverige 2023 prognos
 • Vad är inflation

  Resultatet blir att hela den allmänna prisnivån stiger, det vill säga att det blir inflation. En viktig faktor är vilken inflation hushållen och företagen förväntar sig framöver. Om de exempelvis förväntar sig att inflationen kommer att vara hög så anpassar de sina priser och löneanspråk efter detta.

   Motverka inflation

  Låg inflation innebär att den allmänna prisnivån i samhället stiger i en långsam takt. Riksbankens inflationsmål ligger runt 2 % per år som anses vara lågt och stabilt. En alltför låg inflation kan dock vara problematiskt eftersom risken för deflation ökar. Om inflationen faller under 0 % så uppstår deflation.


  Inflation sverige tabell

  Just nu är den amerikanska inflationen hög, inflationen där låg strax under 7 procent i december 2021. Den högsta siffran på 40 år. Dessutom har den amerikanska debatten under 2021, delvis, dominerats av diskussioner kring det infrastrukturpaket Joe Bidens regering vill införa.

  Inflation idag

  1) Varför pratas det så mycket om inflationen just nu? Helt enkelt därför att den har stigit kraftigt på senare tid. Vi kommer från en lång period med låg inflation, ofta betydligt lägre än de inflationsmål på 2 procent som de flesta centralbanker satt upp. Nu har det svängt och priserna stiger snabbt.


  Inflation sverige 2023 prognos

 • Efter flera år med mycket låg inflation nådde inflationen i augusti, september och oktober 2021 sin högsta nivå på 13 år. Det finns tre huvudsakliga skäl för detta: 1) vår ekonomi öppnas snabbt igen, 2) högre energipriser driver upp inflationen och 3) det finns något som statistiker kallar för ”baseffekter”.
 • inflationen är låg
 • Inflation sverige

  Man kan mäta inflationen på flera olika sätt, oftast genom att mäta priser och jämföra dem över tid i ett prisindex. I Sverige är förändringen i konsumentprisindex KPI det vanligaste måttet på inflation. KPI visar prisutvecklingen för alla de produkter och tjänster som hushållen konsumerar.

  Hög inflation

   När Statistiska centralbyrån (SCB) presenterar statistiken för september tror nu allt fler på en kraftig nedgång där inflationstakten bromsar in markant. Handelsbanken bedömer att prisökningstakten på årsbasis enligt det så kallade KPIF-måttet, det vill säga rensat för ränteförändringar, ska uppgå till 3,7 procent.

  Hur uppstår inflation

  Om inflationen i normala tider är för hög på grund av för få varor och tjänster i förhållande till efterfrågan kan vi höja räntorna för att göra lån dyrare. Det kommer att kyla av ekonomin, lugna inflationsförväntningarna och få ner inflationen. Om inflationen är för låg – vilket var fallet under lång tid – kan vi.