Är guyana ett u-land


 • är guyana ett u-land


 • Guyana huvudstad


 • Franska guyana huvudstad

   Guyana är ett indianskt ord som betyder "vattnens land" vilket stämmer bra då Guyana är ett av världens tio vattenrikaste länder enligt vattenindex. Guyana har även många floder i sitt inland och i bergen i väster kan man hitta Monte Roraima, där gränserna för Guyana, Brasilien och Venezuela möts.

   Franska guyana

  Utvecklingsland (U-land eller fattigt land) är vanligen definierat som ett land med låg BNP per capita. Motsatsen är industriland. Ett "U-land" har även dåligt utbyggd industri och hög befolkningstillväxt.

  Surinam huvudstad

  Nyfunna oljerikedomar har dock inneburit ett snabbt ekonomiskt uppsving med början Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Guyanas geografi > Sociala förhållanden. Guyana är ett av Latinamerikas fattigaste länder och inkomstfördelningen är skev.

  Guyana språk

  Republiken Guyana motsvarar till ytan knappt halva Sverige. De flesta invånare bor på den bördiga och halvmilbreda kustslätten vid Atlanten. Söder därom höjer sig inlandet. Bergsområdet Pacaraima i väster är känt för sina vattenfall. Fyra femtedelar av Guyana täcks av regnskog med ett rikt djurliv. Klimatet är tropiskt.


  Guyana indian

  Guyana ligger vid Karibiska havet i norra Sydamerika och var fram till en brittisk koloni. Befolkningen domineras av två folkgrupper som härstammar från Indien respektive Västafrika. Motsättningar dem emellan präglar både politiken och samhällslivet. Guyana är rikt på mineraler men ekonomin är vanskött och fattigdomen är större än i många andra länder i regionen. Ett.

  Fakta om guyana

  Guyana (/ ɡaɪˈɑːnə / i or / ɡaɪˈænə / i, gy-A (H)N-ə), [7] [8] officially the Co-operative Republic of Guyana, [9] is a country on the northern mainland of South America. Guyana is most probably an indigenous word which means "Land of Many Waters". The capital city is Georgetown.


  Guyana invånare

  - Guyana changes hands between the Dutch, French and British. - Britain occupies Guyana during the Napoleonic Wars and later makes it a the Colony of British Guiana.
 • Guyana indian

 • Guyana huvudstad

 • Kan ett land enkelt ett konto i ett EFTA (unionsmedborgare)? Hej, jag har en fråga och även om, kan jag öppna ett bankkonto i ett land som är i EU inte i EFTA men Island eller är detta mer problematisk än när jag går till ett EU-land Italien?Tack; Det finns redan ett land, om huset byggs först?.