Add hjärnan


Vad är add

Huvudsakligen ouppmärksamform av ADHD – man har stora uppmärksamhetsproblem men inga eller få symtom på överaktivitet och impulsivitet. Denna form brukar i dagligt tal kallas ADD. Huvudsakligen hyperaktiv-impulsiv form av ADHD – man är mycket överaktiv och impulsiv men har inga eller få symtom på uppmärksamhetsproblem.


Add symtom

ADHD är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) 1 vilket innebär att man har en annorlunda utveckling av hjärnan och en annorlunda funktion och struktur av det centrala nervsystemet (CNS). Det gör att man också har ett annorlunda sätt att bearbeta information och sätt att tänka och uppleva. 5 Aktiviteten i de delar av hjärnan.

Add symptom vuxna

Svenska English Mindler» Fakta och råd om psykisk hälsa» ADD Läs mer om ADD Mindlers psykologer förklarar skillnaden mellan ADD-och ADHD, och sen vidare mer detaljerat om orsaker, utredning, diagnos och behandling för ADD. Mindlers fysiska mottagningar erbjuder även privat ADD-utredning. Prata med en psykolog online hos Mindler.

  Add sociala svårigheter

Orsaken till add och andra former av adhd är inte helt kartlagd, men de delar av hjärnan som styr kontroll av exempelvis uppmärksamhet och impulser är påverkad. Det är vanligare med add hos flickor än hos pojkar. Symtom på ADD Add ger till skillnad från andra former av adhd, främst problem med uppmärksamheten.


Add ångest

Adhd är nämligen samlingsnamnet för de neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som add tillhör. Tillståndet beror på hur hjärnan fungerar och har ingenting med intelligens att göra. Att leva med add innebär vissa svårigheter i vardagen, tillståndet kallas därför för en funktionsnedsättning.

 • add hjärnan
 • Add trötthet

 • Add symptom tjejer

  ADD (attention deficit disorder) är en äldre beteckning som idag oftast avser adhd utan hyperaktivitet, med huvudsakligen uppmärksamhetsstörning. Begreppet ADD användes i tredje versionen av DSM som publicerades , och är fortfarande ett förekommande begrepp.

  Add står för

   ADD-hjärnan fungerar annorlunda än en hjärna hos en som inte har ADD. Själva biologin är annorlunda och om man tänker på att olika narkotikapreparat speedar upp en ”normalhjärna” påverkas ADD.

  Add trötthet

 • Hernán Cortés () was a Spanish conquistador who led the conquest of the Aztec Empire in Mexico from Taking the Aztec capital of Tenochtitlan in , Cortés plundered Mesoamerica as he became the first ruler of the new colony of New Spain. Cortés was a gifted leader of men, and he seized every opportunity presented to him in.