Är corona anmälningspliktig


 • Covid klassas inte längre


 • Covid klassas inte längre

  Anmälan sker från laboratorier och behandlande eller obducerande läkare till regionens smittskyddsläkare och till Folkhälsomyndigheten. För vissa sjukdomar är anmälningsplikten begränsad enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter.

  › myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset › coro.

  Covid är fortsatt anmälningspliktig, och Folkhälsomyndigheten har beslutat att covid även fortsatt ska smittspåras i verksamheter som vårdar eller har omsorg om personer med en hög risk att bli allvarligt sjuka av covid

  Den 1 april klassas

 • Regeringen föreslår att covid inte längre ska anges som en allmänfarlig sjukdom eller en samhällsfarlig sjukdom. Den föreslår också att covid ska anges som en anmälningspliktig sjukdom. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 april Ladda ner: Ändring av klassificering av covid- 19 i smittskyddslagen (pdf kB).

  1. Nedanstående smittsamma sjukdomar är

  Frågor och svar om covid (coronavirus) Lyssna Frågor och svar som riktar sig främst till allmänheten. Vaccination Här hittar du våra frågor och svar om vaccination mot covid Så kan vi minska smittspridningen Vad ska jag göra om jag får symtom på covid? Lyssna Besök webbplatsen se för information om vad du ska göra om du får symtom.

  Covid är bland anmälningspliktiga

  Lagar i vården Smittskyddslagen Vissa smittsamma sjukdomar anses vara särskilt allvarliga. För att minska spridningen av de sjukdomarna finns det särskilda bestämmelser. Bestämmelserna finns i smittskyddslagen och smittskyddsförordningen. Bestämmelserna är lite olika beroende på vilken sjukdom som det gäller. Sjukdomarna ska anmälas.
 • Den 1 april klassas

 • är corona anmälningspliktig

 • Covid är fortsatt en anmälningspliktig sjukdom

  Hemställan om att sjukdomen covid inte längre ska vara en samhällsfarlig och allmänfarlig sjukdom, att det ska vara en anmälningspliktig sjukdom och att deltagarbegränsningarna i begränsningsförordningen tas bort. Hemställan Folkhälsomyndigheten hemställer att regeringen.

  Den föreslår också att covid

   Folkhälsomyndigheten hemställer till regeringen om att covid ska upphöra att vara en allmän- och samhällsfarlig sjukdom. Smittspridningen av omikron är fortfarande omfattande och sjukligheten i samhället hög. Men genom den höga vaccinationstäckningen i befolkningen finns nu ett gott skydd mot allvarlig covid sjukdom hos de allra flesta.

  Covid kommer dock att vara fortsatt

  Covid är fortsatt anmälningspliktig, och Folkhälsomyndigheten har beslutat att covid även fortsatt ska smittspåras i verksamheter som vårdar eller har omsorg om personer med en hög risk att bli allvarligt sjuka av covid Riksdagen har i enlighet med Folkhälsomyndighetens hemställan till regeringen från den 3 februari och.