Vad innebär det att vara påven


 • Vad gör påven


 • Vem är påven

  Så väljs en påve. När en ny påve ska väljas riktas världens ögon mot Rom. För miljoner katoliker är påven Kristi ställföreträdare på jorden, aposteln Petrus efterföljare, biskop av Rom och statschef i Vatikanen.

  Var bor påven

  Påve, är titeln för biskopen av Rom, tillika Romersk-katolska kyrkans högste ledare. Själva ordet "påve" kunde förr även användas om andra höga kyrkoledare. Patriarken av Alexandria bär alltjämt titeln påve, liksom maronitiska kyrkans överhuvud. Den romerske påven räknas inom bland annat Katolska kyrkan som aposteln Petrus.

   Påvens namn

  Påven är biskop av Rom och samtidigt kyrkans överhuvud. Enligt katolsk uppfattning går påvens ämbete tillbaka till aposteln Petrus, som Jesus utsåg till de första kristnas ledare. Påven är Jesus ställföreträdare på jorden. Vad betyder det att vara påve? Historik för påve.


  Vad gör påven

 • Vid sin allmänna audiens denna onsdag fortsatte påven Franciskus med sin serie katekeser om "apostolisk iver", och betonade att Kristus kallar alla - präster, gudsvigda, lekmän - att vara apostlar.
 • Har påven barn

  Påven Franciskus har släppt sitt budskap till den V Fattigas världsdag. Han betonar behovet av omvändelse och nya sätt på att bemöta nya former av fattigdom i världen, samtidigt som man främjar varje människas nödvändiga frihet att kunna uppfylla sina förmågor.


 • vad innebär det att vara påven
 • Förre påven

  Den nye påven har hanterat detta på flera, hittills framgångsrika sätt. Han har framhållit vikten av att kyrkan inte bara predikar regler, utan också - och framför allt - lyfter fram kärnan i det kristna budskapet: tron på Gud, Jesus och kärleken till din nästa. Franciskus har själv visat prov på vad som menas med detta.
 • Förre påven
 • Hur gammal är påven

  Om ett katolskt äktenskap går snett, vad finns det då för alternativ att välja mellan? Gifter man om sig med någon annan innebär det äktenskapsbrott. Däremot kan man separera utan omgifte (det är tragiskt men tillåtet, ibland till och med nödvändigt för att lösa en svår kris), och försöka hela det brustna äktenskapet.


  Vad heter påvens regering

   För katoliker är helgon personer i himlen som levt ett liv i stor kärlek och moralisk godhet. Ibland är de officiellt helgonförklarade, men de behöver inte vara det. Alla människor är kallade att bli helgon, det vill säga att vara det som Gud har tänkt att vi ska vara när han skapade oss. Detta är ofta svårt för oss människor.