Alger i vattnet algblomning


Alger i sjöar

  Algblomning kallas det fenomen då planktonalger på kort tid växer kraftigt och bildar mycket stora populationer. Algblomning förekommer i alla sorters vatten - till havs, kring kusten, i sjöar och vattendrag såväl i Sverige som utomlands. Vanligtvis blommar alger nära vattenytan eftersom solljuset är starkast där.

Algblomning karta

När vissa alger eller bakterier förökar sig i stora mängder kallas det för algblomning. Här får du svar på de vanligaste frågorna om algblomning. Algblomning förekommer både ute till havs, vid kuster och i sjöar och vattendrag. De uppträder främst under högsommaren och hösten.

Vad är algblomning

Algförgiftning. Du kan få algförgiftning om du badar i vatten som har blommande alger. Det kan också hända om du råkar svälja vatten eller äta fisk från sjöar med algblomning. Algförgiftning kan orsaka klåda, huvudvärk och illamående med kräkningar och diarré.

  Algblomning eller pollen

Men cyanobakterierna, som oftast är de som orsakar den så kallade algblomningen, har en fördel: kvävefixering. Det innebär att de kan ta upp och binda kväve som finns löst i vattnet och göra om det till näringsämnen som till exempel alger kan använda. Det ger dem ett övertag framför alger.

Algblomning 2023

Vattnet grumlas, ändrar färg och algerna bildar ofta ett lager på vattenytan. Lagrets tjocklek varierar beroende på hur kraftigt algerna blommar. Algmassan kan vara giftig och därför bör du undvika att bada under tiden som algblomningen pågår.

Gröna alger i sjön

 • Svar 1 AI. Algblomning beskriver en tillväxtexplosion av alger i en vattenmiljö. Det kan orsakas av faktorer som ökade nivåer av kväve och fosfor i vattnet, högre temperaturer, och lägre vattenflöden. Algblomningar kan ha negativa effekter på ekosystemet, eftersom de kan orsaka syrebrist i vattnet och därmed skada fiskar.

 • Gröna alger i sjön


 • alger i vattnet algblomning
 • Algblomning östersjön

  Algblomningar utgörs av växtplankton, vilka är mikroskopiskt små alger som finns i så stora mängder att de grumlar vattnet. Dessa blomningar är en naturlig och viktig del av ekosystemen i sjöar och hav.

  Algblomning hund

  Algblomning kallas det fenomen då planktonalger eller cynobakterer på kort tid växer kraftigt och bildar mycket stora populationer. Algblomning förekommer i alla sorters vatten - till havs, kring kusten, i sjöar och vattendrag såväl i Sverige som utomlands.