Renoverings frågor vatten avlopp


Billigaste enskilda avloppet

  Frågor och svar om små avlopp. Vi har samlat vanliga frågor och svar inom området små avlopp. För mer information se: Vägledningar för prövning och tillsyn av små avlopp. Allmänna råden om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (HVMFS ).

Fastighetsskatt åland

Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren om avlopp, kommunalt vatten och egen brunn. Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om vatten och avlopp. Hitta din lokala expert till ditt nästa projekt.


Avlopp fritidshus

 • Ta reda på vad som gäller för vatten och avlopp i din kommun. ABVA (Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten­ och avloppsanläggningen) finns på kommunens hemsida. Skicka bygglov/bygganmälan till kommunen. Utse en Kontrollansvarig. Kontakta kommunens VA-huvudman Beställ nybyggnadskarta. Där får du bland annat.


 • Fastighetsskatt finland

  Vad bör jag vara vaksam på med stillastående vatten? Vattenförbrukning; Vad är en normal årsförbrukning? Barnen har flyttat ut, kan man ändra årsförbrukningen? Anslutning kommunalt VA; Vad kostar det för en villa att koppla in sig på kommunalt VA? Kan jag ha både kommunalt vatten och egen brunn? Avlopp.

   Enskilt avlopp kostnad

  Flera myndigheter är inblandade i frågor som rör avlopp. Vi ansvarar för tillsynsvägledning när det gäller små avlopp som är dimensionerade för upp till personer. Havs- och vattenmyndighetens ansvar gällande små avloppsanläggningar.

 • Avlopp fritidshus
 • Nyttjandeförbud avlopp

  Här får du fakta, råd och tips om kommunalt och enskilt avlopp, toaletter för fritidshuset. Läs om hur du kan låta växter rena husets avloppsvatten. 12 frågor och svar om våtrumsintyg och kvalitetsdokument

  Bygga avlopp

  Som vi tidigare meddelat kommer ditt vatten och avlopp i köket att stängas av under en period. För att du fortfarande ska kunna ha vatten i badrummet har vi installerat provisoriska rör. OM ARBETET. Anledningen till avstängningen är att vi behöver utföra brådskande åtgärder av vattenledningarna och avloppet i din fastighet.
 • renoverings frågor vatten avlopp


 • Nya regler for enskilt avlopp 2019

  Naturvårdsverket ansvarar för vägledning om reningsverk i Sverige medan Havs- och vattenmyndigheten vägleder om enskilda avlopp. Aktuellt inom avlopp Här kan du ta del av nyheter, aktuella regeringsuppdrag och nya publikationer inom avlopps-området.