Höftfraktur hos äldre att bevara patientens förmåga


Häftad, Den här utgåvan

I Höftfraktur hos äldre har man samlat aktuell kunskap och beskriver vård och behandling på ett enhetligt sätt. Boken redogör för hur det akuta mottagandet ska se ut och hur den postoperativa vården och rehabiliteringen ska vara uppbyggd.


LIBRIS titelinformation: Höftfraktur hos äldre:

1. Author(s): Olsson,Lars-Eric Title(s): Höftfraktur hos äldre: att bevara patientens förmåga/ [redigerad av] Lars-Eric Olsson, Jón Karlsson, Ewa Waern. Edition: 1. uppl. Country of Publication: Sweden Publisher: Stockholm: Liber, c2010. Description: 206 p.: ill.

Höftfraktur hos äldre: att

Höftfraktur hos äldre är avsedd för sjukvårdspersonal inom ortopedi och geriatrik, studerande vid sjuksköterskeutbildningen samt blivande sjukgymnaster, arbetsterapeuter och läkare. Den riktar sig också till administrativ personal och kan med fördel användas av patientföreningar.

  I Höftfraktur hos äldre har

Äldre (sao) Frakturer -- behandling (sao) Hip Fractures (MeSH) Aged (MeSH) Sjukdomar -- behandling (sao) Older people (LCSH) Hip joint (LCSH) Sverige (sao) Indexterm och SAB-rubrik Ven Muskler och skelett (myologi och osteologi) Vfo Ortopedi Klassifikation 362.197158 (DDC) 617.03 (DDC) Ven (kssb/8) Vfo (kssb/8).

 • höftfraktur hos äldre att bevara patientens förmåga

 • HÖFTFRAKTUR HOS ÄLDRE -
 • Höftfraktur hos äldre: att

  allt hos äldre personer på grund av nedsatt benmassa. Det första symtom patienterna känner i samband med höftfraktur är smärta i höft 0ch ljumske. Smärta i samband med höftfraktur kan vara ett stort lidande för de äldre patienterna. Höftfrakturen kan leda till en förändring i livet i form av någon form av rörelsebegränsning.

  Höftfraktur hos äldre: att

   återställs. Det huvudsakliga målet för sjuksköterskor som vårdar äldre med höftfraktur är att bibehålla den äldres rörelseförmåga samt att bevara optimal funktion. Det är viktigt i den preoperativa fasen att undvika onödig väntan eller försening samt rikta in sig på det bästa möjliga.

  HÖFTFRAKTUR HOS ÄLDRE -

 • sjuksköterskan ska ha förmåga att tillvarata patientens kunskap och erfarenheter. För att skapa bättre förståelse av hur äldre personer upplever sin livsvärld efter en höftfraktur kan.


 • LIBRIS titelinformation: Höftfraktur hos äldre:
 • Om boken. I Höftfraktur

  Antalet höftfrakturer kommer sannolikt att öka i takt med att antalet äldre människor ökar i samhället. Sjuksköterskorna behöver kunna sätta sig in i patienternas behov och ge en bra omvårdnad. Denna patientgrupp är ofta utsatt och rehabiliteringen kan bli långvarig.