Åldersgräns för att få servera alkohol


Servering av alkohol regler

Svar: Det finns ingen lagreglerad ålder för när man får servera alkohol. I alkohollagen 3 kap 6 § står att den som inte har fyllt 20 år inte får bedriva näringsverksamhet som innefattar försäljning av alkohol. I 3 kap 7 § anges att servering får ske till den som fyllt 18 år och i 8 kap 18 § står att den som är serverings.

  Får en 15 åring servera alkohol på restaurang

Får du som åring sälja alkohol när du arbetar själv? Nej, det får du inte. Enligt alkohollagen behöver den som är serveringsansvarig vara på plats när det serveras alkohol och den personen ska vara över 20 år och det är därför uteslutet att du är serveringsansvarig.

Får man servera alkohol under 18

För att få servera sprit­drycker, vin, stark­öl och andra jästa alkohol­drycker och alkohol­drycks­liknande preparat krävs ett serverings­tillstånd. I Vägledning om servering – alkohollagen hittar du bestäm­melser, förarbeten och relevanta rätts­fall som handlar om kraven på mat och kök vid serverings­tillstånd.

Får en 15 åring servera alkohol

  För att få servera sprit­drycker, vin, stark­öl och andra jästa alkohol­drycker och alkohol­drycks­liknande preparat krävs ett serverings­tillstånd. I Vägledning om servering – alkohollagen hittar du bestäm­melser, för­arbeten och relevanta rätts­fall som handlar om bland annat kraven på lokaler för att kunna få ett.


När får man servera alkohol i sverige

Hur gamal måste man vara för att kunna få serveringstillstånd? Svar: 18 år. Hur gamal måste man vara för att få bedriva servering av öl (II)? Svar: 18 år. Finns det i alkohollagen någon nedre åldersgräns för den personal som arbetar med servering av alkoholdrycker på restaurang? Svar: Nej.


 • Får en 14 åring servera alkohol
 • åldersgräns för att få servera alkohol

 • Hur gammal måste man vara för att servera alkohol på restaurang

  Den som bedriver cateringverksamhet ska ha ett eget kök för tillredning av mat för att få stadigvarande serveringstillstånd. 5 § På hotell som har restaurangverksamhet med serveringstillstånd i sina lokaler får servering av alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat ske på hotellrummet (rumsservering). På ett sådant hotell.

  Servera alkohol tid

  Svar. Åldersgränser är till för att skydda unga från att skadas av alkohol, både på kort och lång sikt. Det finns studier som visar att en tidig alkoholdebut kan öka risken för beroende och skador (1). För att minska risken för skador av alkohol har man bland annat sett över vad det finns för riskfaktorer i samhället.


  Får en 14 åring servera alkohol

 • Jag har hört att man måste vara 20 för att få servera alkohol. Har nu fått jobb på restaurang och har ännu inte ens fyllt Vilka regler gäller? Får jag servera alkohol på restaurang som servitris även om jag inte är 20? puss.