Yrka på att målet avskrivs


 • Även om en myndighet anmält
 • AD nr En kärande

  Översättning med sammanhang av "yrkat på att målet avskrivs" i svenska-engelska från Reverso Context: Vi har yrkat på att målet avskrivs. Översättning Context Stavningskontroll Synonymer Böjning.

  Även om en myndighet anmält

 • Translations in context of "målet avskrivs" in Swedish-English from Reverso Context: Jag yrkar på att målet avskrivs.
 • Om mål avskrivs på

  Översättning med sammanhang av "målet avskrivs" i svenska-engelska från Reverso Context: Jag yrkar på att målet avskrivs.

  Avskrivning innebär att domstolen

  Translations in context of "på att målet" in Swedish-English from Reverso Context: Jag yrkar på att målet avskrivs.

  RB beredas tillfälle att yrka att

  I alla händelser fick Jonathan aldrig chansen att yrka på ett avskrivande. ”Det enda jag kan göra är att yrka på rättspsykiatrisk vård”, säger hon. Jonathan säger att han tänker yrka på att målet avskrivs så snart domstolen samlas.

  Handläggning av ett mål

   yrka: imperativ aktiv: Infinita former; att yrka: infinitiv aktiv: att yrkas: infinitiv passiv: har/hade yrkat: supinum aktiv: har/hade yrkats: supinum passiv: Presens particip; yrkande: Perfekt particip; en yrkad + substantiv: ett yrkat + substantiv: den/det/de yrkade + substantiv.

   - Sjöboo kan då

  Det finns ingen skillnad i betydelse mellan yrka på straff och yrka straff. Båda är formella uttryck, men yrka på straff är vanligare – och kanske något mindre formellt – än yrka straff. I vissa andra formella uttryck står yrka i allmänhet utan på: yrka avslag, yrka bifall.


  Ett mål avskrivs dock inte,

  yrka. framlägga ett förslag eller en begäran (muntligt eller skriftligt, oftast i formella sammanhang) Synonymer: begära Hon yrkade att mötet skulle ajourneras för att alla skulle få mer tid att sätta sig in i frågan. Besläktade ord: yrkan, yrkande; Översättningar.
 • yrka på att målet avskrivs
 • Avskrivning innebär att domstolen