Vad innebär det att ge stamceller


Stamceller användningsområden

Stamceller är ospecialiserade celler som har förmågan att differentiera sig till olika specialiserade celltyper. Till skillnad från andra celler i kroppen, som har en specifik funktion och struktur, är stamceller flexibla och kan anta olika roller baserat på de signaler de får från omgivningen.

Donera stamceller risker

Medicinsk teknik Vad är stamceller? Stamceller kan utvecklas till vilken cell som helst i kroppen. Det gör dessa särskilda celler till ett utmärkt verktyg för forskarna, som allt oftare använder dessa urceller för att återskapa förlorade sinnen och behandla allt från reumatism till diabetes och cancer. Publicerad den


Vem kan donera stamceller

 • Transplantationer Transplantation av stamceller En transplantation av stamceller kan behövas om benmärgen inte fungerar som den ska. De nya stamcellerna kan till exempel göra så att benmärgen kan bilda friska blodkroppar. En stamcellstransplantation är samma sak som en benmärgstransplantation.
 • Hur många överlever stamcellstransplantation

  Resterande del av livet finns och nybildas det stamceller, så kallade adulta stamceller, i framförallt benmärgen men även i andra vävnader som hud, lever, fettvävnad liksom i hjärnan. Förutom att stamceller spelar stor roll under utvecklingen, underhåller och återbildar de kroppens vävnader i vuxen ålder.

   Livet efter stamcellstransplantation

  Stamceller är icke-specialiserade celler som finns i alla flercelliga organismer. Stamceller har två egenskaper som utmärker dem från andra celltyper. Dels kan stamceller genomgå ett obegränsat antal celldelningar (mitoser), och dels har stamceller förmågan att mogna (differentiera) till flera celltyper.

  Donera stamceller ersättning

  Stamceller. Stamceller är ursprunget till andra celler i vår kropp och de egenskaper som primärt utmärker dem är att de obegränsat kan dela sig och att de har potential att mogna ut till andra celltyper. Efter befruktningen är det sådana celler som utgör startmaterialet till alla andra celler i kroppen och bildar de första cellerna i.


 • Hur många överlever stamcellstransplantation

 • vad innebär det att ge stamceller


 • Vem kan donera stamceller

 • Stamcellstransplantation dödlighet

   Hybrid-DNA-tekniken utgör hörnstenen i gentekniken. Den gör det möjligt att fritt flytta (transplantera) gener mellan levande organismer. Med teknikens hjälp kan gener överföras från en individ eller en art till en annan. Genom ingreppet kan mottagaren förvärva nya egenskaper. Organismer som mottagit främmande genetisk information.

  Donera stamceller ålder

  Det är mamman som äger de nedfrusna stamcellerna från navelsträngen, det innebär att de är era att begära ut – kostnadsfritt. Cellaviva ansvarar för att samtliga depåer finns tillgängliga för upphämtning vid Cellavivas lokaler, i specialbehållare för att upprätthålla kryotemperatur, senast 14 dagar efter mottagandet av en skriftlig begäran om utlämnande.